cím
2400 Dunaújváros,
Római körút 51/A.
nyitva tartás
H - P: 8:00 - 16:00
SZ-V: ZÁRVA
Elérhetőségek
+36 70 651 2784
info@davik.hu
Dunaújvárosi
Vizsgaközpont
Vizsgázz gyorsan, egyszerűen, sikeresen!

Vizsgáztatóknak

A Dunaújvárosi Vizsgaközpont a szakképzési törvényben meghatározott feladatok ellátásához, névjegyzék kialakításához pályázatot hirdet.

A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket papír alapon személyesen vagy postai úton kell benyújtani.

FIGYELEM!!! Sporttevékenységgel kapcsolatos vizsgáztatás nem a Vizsgaközpontok hatáskörébe tartozik, így arra vonatkozóan vizsgáztatói regisztráció benyújtása nem releváns.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A szakmai és képesítő vizsgák vizsgabizottsági tagjai és jegyzője

A Dunaújvárosi Vizsgaközpont – az akkreditáció megszerzését követően – a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdésében foglaltak és a 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 268. és 272. § alapján megbízza a nyilvántartásában szereplő arra jogosult személyek közül szakmai vizsga vizsgabizottsági tagjait. A vizsgabizottság 3 tagból áll. A vizsgabizottság tagjai együttesen és az általuk külön-külön ellátott feladatok tekintetében önállóan is felelősek a szakmai vizsga szabályos és zavartalan lefolytatásáért. A vizsgabizottság jegyzője a szakmai vizsga előkészítésével, lefolytatásával és lezárásával kapcsolatos írásbeli, dokumentálási feladatokat látja el.

Letölthető dokumentumok:

  Általános tájékoztató vizsgáztatóknak

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dunaújvárosi Vizsgaközpont Vizsgáztatói névjegyzékébe történő regisztráláshoz

A Dunaújvárosi Vizsgaközpont a szakképzési törvényben meghatározott tevékenységéhez vizsgáztatói feladatok ellátására szakértőket keres. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 272. § (1) és (3) bekezdése értelmében a szakmai vizsga vizsgabizottsága három tagból áll, amelynek
    •  ellenőrzési feladatokat ellátó tagja (vizsgafelügyelő) felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért
    •  mérési feladatokat ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését, melynek keretében átveszi az elkészült projektfeladatot és feljegyzi ennek az időpontját, ellenőrzi a projektfeladat megvalósításának lépéseit, és a megadott mérési-értékelési szempontoknak megfelelően rögzíti azok eredményeit
    •  értékelési feladatokat ellátó tagja minősíti a vizsgázó teljesítményét; a mérést végző tagtól kapott adatok és információk alapján elvégzi az értékelést; az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt a vizsgafelügyelő általi ellenjegyzést követően továbbítja az akkreditált vizsgaközpont vezetőjének

Letölthető dokumentumok:

  Pályázati felhívás Vizsgáztatói névjegyzékébe történő regisztráláshoz
  Regisztrációs lap Vizsgáztatói névjegyzékbe történő felvételhez
  Kiegészítő kérelem - Új szakma, szakmairány, szakképesítés Vizsgáztatói névjegyzékbe történő felvételéhez
  Vizsgáztatói névjegyzékébe történő felvételről szóló Regisztrációs lap 1. sz melléklete

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dunaújvárosi Vizsgaközpont Jegyzői névjegyzékébe történő regisztráláshoz

A Dunaújvárosi Vizsgaközpont pályázatot hirdet jegyzői névjegyzék kialakításához.
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020.(II.7.)Korm. rendelet 274. § A szakmai vizsga jegyzője a szakmai vizsga előkészítésével, lefolytatásával és lezárásával kapcsolatos írásbeli, dokumentálási feladatokat látja el

Letölthető dokumentumok:

  Pályázati felhívás Jegyzői névsorba történő regisztráláshoz
  Regisztrációs lap Jegyzői névjegyzékbe történő felvételhez

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dunaújvárosi Vizsgaközpont Feladatkészítő-véleményező szakértői adatbázisába történő regisztráláshoz

A Dunaújvárosi Vizsgaközpont a szakképzési törvényben meghatározott tevékenységéhez Feladatkészítő-véleményező szakértői adatbázisába az alábbi feladatokra keres szakértőket:

  • Szakmai vizsgák projektfeladatainak összeállítására a hatályos Képzési és Kimeneti Követelményeknek megfelelően.
  • Képesítő vizsgák projektfeladatainak összeállítására a Programkövetelményekben megfogalmazott feladatleírásoknak megfelelően.
  • Képesítő vizsgák írásbeli vizsgafeladatainak összeállítására a Programkövetelményekben megfogalmazott leírásoknak megfelelően.
  • Projektfeladatok véleményezésére Szakmai és Képesítő vizsgákhoz.
  • Írásbeli feladatot véleményezésére Képesítő vizsgákhoz.

Letölthető dokumentumok:

  Pályázati felhívás Feladatkészítő-véleményező szakértői adatbázisba
  Regisztrációs lap Feladatkészítő-véleményező szakértői névjegyzékbe történő felvételhez
  Kiegészítő kérelem - új szakma, szakmairány, szakképesítés Feladatkészítő-véleményező névjegyzékbe történő felvételéhez
  Feladatkészítő-véleményező szakértői névjegyzékébe történő felvételről szóló Regisztrációs lap 1. sz melléklete